κλητεύω

κλητεύω
(Α κλητεύω) [κλητός]
καλώ κάποιον στο δικαστήριο ως μάρτυρα ή διάδικο, τού κοινοποιώ δικαστική κλήση («τίς οὖν ἐκλήτευσεν ὑμᾶς;», Δημοσθ.)
αρχ.
1. καλώ με κλητήρα έναν μάρτυρα που δεν θέλει να προσέλθει για να καταθέσει τη μαρτυρία του («τὸν δὲ οὐ βουλόμενον μαρτυρεῖν ἐκλήτευον», Πολυδ.)
2. καταθέτω μαρτυρία στο δικαστήριο, μαρτυρώ («ὅτε τῶν ἐμαυτοῦ γ' ἕνεκα νυνὶ χρημάτων ἕλκω σε κλητεύσοντα», Αριστοφ.)
3. μέσ. κλητεύομαι
προκαλώ την έκδοση κλήσεως.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • κλητεύω — summon into court pres subj act 1st sg κλητεύω summon into court pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλητεύω — κλητεύω, κλήτευσα βλ. πίν. 19 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • κλητεύω — κλήτευσα, κλητεύτηκα, κλητεμένος, καλώ στο δικαστήριο διάδικο ή μάρτυρα, του κοινοποιώ κλήση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • κλητεύσω — κλητεύω summon into court aor subj act 1st sg κλητεύω summon into court fut ind act 1st sg κλητεύω summon into court aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεκλητευκότα — κλητεύω summon into court perf part act neut nom/voc/acc pl κλητεύω summon into court perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλητεύει — κλητεύω summon into court pres ind mp 2nd sg κλητεύω summon into court pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλητεύσεις — κλητεύω summon into court aor subj act 2nd sg (epic) κλητεύω summon into court fut ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλητεύσομεν — κλητεύω summon into court aor subj act 1st pl (epic) κλητεύω summon into court fut ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλητεύσοντα — κλητεύω summon into court fut part act neut nom/voc/acc pl κλητεύω summon into court fut part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκλήτευον — κλητεύω summon into court imperf ind act 3rd pl κλητεύω summon into court imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”